En sångsvan

Sångsvan är en fågelmålning av Artmagenta
Sångsvan
Sångsvanen (engelska: Whooper Swan, latin: Cygnus cygnus ) är tillsammans med knölsvanen och mindre sångsvan de enda häckande svanarna i norden. Den är Finlands nationalfågel och Norrbottens landskapsfågel.TAGGAR: Fågelmålning av sångsvan, fågelteckning av sångsvan, fågelsketch av sångsvan, fågelillustration av sångsvan, fågelkonst av sångsvan.

En korsnäbb

En fågelmålning av en korsnäbb från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Korsnäbb
Korsnäbben är medelpads landskapsfågel


TAGGAR: Fågelmålning av korsnäbb, fågelteckning av korsnäbb, fågelsketch av korsnäbb, fågelillustration av korsnäbb, fågelkonst av korsnäbb.

En blåhake

Blåhake en fågelmålning av Artmagenta
Blåhake
Blåhaken (Luscinia svecica) har i Norden en vid utbredning: från Lappland och norra Finland, längs fjällen söderut till Dovre i Norge och Jämtland i Sverige. Merparten av världspopulationen är flyttfåglar som om hösten flyttar till sina vinterkvarter, företrädesvis i ett område som sträcker sig från nordvästra Afrika.
Blåhaken är Lapplands landskapsfågel


TAGGAR: Fågelmålning av blåhake, fågelteckning av blåhake, fågelsketch av blåhake, fågelillustration av blåhake, fågelkonst av blåhake.

En hökuggla

En fågelmålning av en hökuggla från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Hökuggla
Hökugglan (Surnia ulula)uppträder normalt i barrskog och gärna i kanten mot öppnare vegetation. Hökugglan är Jämtlands landskapsfågel.TAGGAR: Fågelmålning av Hökuggla, fågelteckning av Hökuggla, fågelsketch av Hökuggla, fågelillustration av Hökuggla, fågelkonst av Hökuggla.

En kungsörn

En fågelmålning av en kungsörn från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Kungsörn
Kungsörn(Aquila chrysaetos). I Sverige förekommer den företrädesvis i Norrlands inland, på Gotland och i Uppland och Skåne. Kungsörnen är Härjedalens landskapsfågel.

TAGGAR: Fågelmålning av Kungsörn, fågelteckning av Kungsörn, fågelsketch av Kungsörn, fågelillustration av Kungsörn, fågelkonst av Kungsörn.

En slaguggla

Slaguggla Målad av Ulf Artmagenta
Slaguggla
Slagugglan (Strix uralensis)påminner till formen om en större variant av kattuggla. I Sverige finns slagugglan från norra Västmanland till Lule lappmark. Sin tätaste förekomst har den från Uppland till Medelpad. Slagugglan är Hälsinglands landskapsfågel.TAGGAR: Fågelmålning av Slaguggla, fågelteckning av Slaguggla, fågelsketch av Slaguggla, fågelillustration av Slaguggla, fågelkonst av Slaguggla.

En pilgrimsfalk


Peregrine Falcon bird painting by Artmagenta
Pilgrimsfalken (Falco peregrinus) kan störtdykande komma upp i en hastighet av 320 km/h eller mer, vilket gör att den brukar betecknas som världens snabbaste djur.
Pilgrimsfalken är Höganäs kommunfågel och Hallands landskapsfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av pilgrimsfalk, fågelteckning av pilgrimsfalk, fågelsketch av pilgrimsfalk, fågelillustration av pilgrimsfalk, fågelkonst av pilgrimsfalk.

En storlom

Storlom  är en fågelmålning från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Storlom
Storlom (Gavia arctica) häckar över hela Sverige förutom på Öland, Gotland och i Skåne.
Storlommen är Örkelljungas kommunfågel och Gästriklands landskapsfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av Storlom, fågelteckning av Storlom, fågelsketch av Storlom, fågelillustration av Storlom, fågelkonst av Storlom.

En halsbandsflugsnappare

En fågelmålning av en halsbandsflugsnappare från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Halsbandsflugsnappare
Halsbandsflugsnappare (Ficedula albicollis). Halsbandsflugsnappare är Gotlands landskapsfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av halsbandsflugsnappare, fågelteckning av halsbandsflugsnappare, fågelsketch av halsbandsflugsnappare, fågelillustration av halsbandsflugsnappare, fågelkonst av halsbandsflugsnappare.

En berguv

Berguv (Bubo bubo) häckar lokalt i södra och mellersta Sverige, på Gotland och i stora delar av Norrland, men främst i kustlandet. Berguven är Dalarnas landskapsfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av berguv, fågelteckning av berguv, fågelsketch av berguv, fågelillustration av berguv, fågelkonst av berguv.

En korp

Korpen (Corvus corax) återfinns över norra halvklotet och är den mest spridda av alla kråkfåglar.
Korpen är Dalslands landskapsfågel.

Raven bird painting by Artmagenta

TAGGAR: Fågelmålning av Korp, fågelteckning av Korp, fågelsketch av Korp, fågelillustration av Korp, fågelkonst av Korp.

En strandskata

Strandskatan är en fåglemålning av ArtMagenta.
Strandskata
Strandskata (Haematopus ostralegus) häckar längs kusterna från Bohuslän på västkusten till norra Uppland, och lokalt ända upp till Västerbotten på ostkusten. Den häckar också vid de stora sjöarnas stränder och på de största öarna även ganska långt från stranden.
Strandskatan är bohusläns landskapsfågel.

TAGGAR: Fågelmålning av strandskata, fågelteckning av strandskata, fågelsketch av strandskata, fågelillustration av strandskata, fågelkonst av strandskata.

En kråka

Gråkråkan (Corvus cornix) är vanlig i Sverige och häckar över hela landet. Svartkråkan däremot förekommer sällsynt som häckfågel i Sverige, främst i Skåne.
Hooded Crow bird painting by Artmagenta

TAGGAR: Fågelmålning av Kråkan, fågelteckning av Kråkan, fågelsketch av Kråkan, fågelillustration av Kråkan, fågelkonst av Kråkan.

En gråsiska

Gråsiska (Carduelis flammea). I Sverige häckar två populationer av gråsiska. Brunsiska häckar i Sverige sedan 1970-talet i Skåne och på västkusten, och nominatformen i norra Sverige.
TAGGAR: Fågelmålning av gråsiska, fågelteckning av gråsiska, fågelsketch av gråsiska, fågelillustration av gråsiska, fågelkonst av gråsiska.

En vattenrall

Vattenrallen (Rallus aquaticus) lever i Nordafrika, i nästan hela Europa (förutom norra Skandinavien) och i Asien.
TAGGAR: Fågelmålning av vattenrall, fågelteckning av vattenrall, fågelsketch av vattenrall, fågelillustration av vattenrall, fågelkonst av vattenrall.

En svartsnäppa

Svartsnäppan (Tringa erythropus) häckar främst i inre Norrland i barrskog i närheten av myrar. I övriga landet syns den under flyttningen. Honorna börjar flytta i juni, följda av hanarna i juli och ungfåglarna i augusti-september.TAGGAR: Fågelmålning av svartsnäppa, fågelteckning av svartsnäppa, fågelsketch av svartsnäppa, fågelillustration av svartsnäppa, fågelkonst av svartsnäppa.

En knipa


En  fågelmålning av en Knipa  från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Knipa
Knipan (Bucephala clangula) häckar i Skandinavien, norra Ryssland, Kanada och norra USA Nordamerika och övervintrar längre söderut, eller i anslutning till häckningsområdet om där förekommer öppet vatten.
Knipan är Hässleholms kommunfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av Knipa, fågelteckning av Knipa, fågelsketch av Knipa, fågelillustration av Knipa, fågelkonst av Knipa.

En rödspov

En fågelmålning av en rödspov från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Rödspov
Rödspov (Limosa limosa)häckar i mindre antal, i främst Skåne, på Öland och Gotland. Den förekommer även på Västkusten, i Västergötland och Östergötland.
Rödspoven är Kristianstads kommunfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av rödspov, fågelteckning av rödspov, fågelsketch av rödspov, fågelillustration av rödspov, fågelkonst av rödspov.

En gröngöling

Gröngöling är en fågelmålning av ArtMagenta.
Gröngöling
Gröngölingen (Picus viridis) befinner sig ofta på marken, till skillnad från de flesta andra hackspettar och dess huvudföda är myror som den effektivt fångar med sin cirka 10 cm långa hullingförsedda tunga.
Gröngölingen är Hörbys kommunfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av gröngöling, fågelteckning av gröngöling, fågelsketch av gröngöling, fågelillustration av gröngöling, fågelkonst av gröngöling.

En mindre strandpipare

En  fågelmålning av en Mindre strandpipare från Artmagentas svenska galleri om fåglar.
Mindre strandpipare

Mindre strandpiparen (Charadrius dubius). I Sverige häckar den mest i de södra och mellersta delarna av landet.
Mindre strandpipare är Åstorps Kommunfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av Mindre strandpipare, fågelteckning av Mindre strandpipare, fågelsketch av Mindre strandpipare, fågelillustration av Mindre strandpipare, fågelkonst av Mindre strandpipare.

En mindre hackspett

En fågelmålning av en mindre hackspett från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Mindre hackspett
Mindre hackspett (Dendrocopos minor) är den minsta av Europas hackspettar med sin längd på cirka 15 cm, vilket gör den jämnstor med gråsparven.
Den mindre hackspetten är Höörs kommunfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av Mindre hackspett, fågelteckning av Mindre hackspett, fågelsketch av Mindre hackspett, fågelillustration av Mindre hackspett, fågelkonst av Mindre hackspett.

En gråtrut

Gråtrut (Larus argentatus) häckar allmänt runt Sveriges kuster, vid sjöar och vattendrag, och övervintrar ofta i mellersta och södra Sverige. Den syns även till i södra Lappland, Västerbotten och Nordsjön.


TAGGAR: Fågelmålning av gråtrut, fågelteckning av gråtrut, fågelsketch av gråtrut, fågelillustration av gråtrut, fågelkonst av gråtrut.

En dvärgsparv

En fågelmålning av en dvärgsparv från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Dvärgsparv

Dvärgsparv (Emberiza pusilla) häckar på tajgan i nordöstligaste Europa och norra Asien, från norra Skandinavien och österut. I Sverige utgör den en randpopulation.

TAGGAR: Fågelmålning av dvärgsparv, fågelteckning av dvärgsparv, fågelsketch av dvärgsparv, fågelillustration av dvärgsparv, fågelkonst av dvärgsparv.

En svartmes

En fågelmålning av en svartmes från Artmagentas svenska galleri om fåglar
SvartmesSvartmes (Periparus ater eller Parus ater) förekommer i hela Sverige förutom längst i norr. Den är särskilt vanlig på Gotland.


TAGGAR: Fågelmålning av svartmes, fågelteckning av svartmes, fågelsketch av svartmes, fågelillustration av svartmes, fågelkonst av svartmes.

En ladusvalan

Ladusvala (Hirundo rustica) är Sveriges vanligaste svala. Ladusvalan är en attraktiv fågel som äter flygande insekter och har därför tolererats av ossmänniskor när den delar våra byggnader för att häcka.
Barn Swallow bird painting by Ulf Artmagenta

TAGGAR: Fågelmålning av ladusvalan, fågelteckning av ladusvalan, fågelsketch av ladusvalan, fågelillustration av ladusvalan, fågelkonst av ladusvalan.

En björktrast

En fågelmålning av en björktrast från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Björktrast
Björktrasten (Turdus pilaris) är den vanligaste trasten i Sverige och häckar i stort antal över hela landet. Endast en del lämnar Sverige under vintern. Grovt taget kan man säga att de björktrastar som häckar norr om Mora flyttar söderut om vintern.


TAGGAR: Fågelmålning av björktrast, fågelteckning av björktrast, fågelsketch av björktrast, fågelillustration av björktrast, fågelkonst av björktrast.

En silvertärna

Silvertärnan (Sterna paradisaea)är en flyttfågel och har sina vinterkvarter på södra halvklotet. Beroende på population flyttar en silvertärna mellan 15 000 och 20 000 kilometer enkel väg mellan häckningsområde och vinterkvarter. Resan tar två till tre månader.


TAGGAR: Fågelmålning av silvertärna, fågelteckning av silvertärna, fågelsketch av silvertärna, fågelillustration av silvertärna, fågelkonst av silvertärna.

En skogsduva

En fågelmålning av en skogsduva från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Skogsduva
Skogsduvan (Columba oenas) häckar sparsamt från Skåne i söder till mellersta Värmland, sydöstra Dalarna och GästriklandTAGGAR: Fågelmålning av skogsduva, fågelteckning av skogsduva, fågelsketch av skogsduva, fågelillustration av skogsduva, fågelkonst av skogsduva.

En kornsparv

Kornsparv (Emberiza calandra / Miliaria calandra) är i Sverige listad som Starkt hotad. Den var i början av 1800-talet känd från Skånes slättlandskap samt i södra Halland och förekom där mycket talrikt. Hela det svenska beståndet av kornsparv bestod under 1990-talets mitt av runt tio stycken individer. Projekt kornsparv i Skåne samt åtgärdsprogrammet för kornsparv har gjort att arten ökat något i Sverige.


En fågelmålning av en kornsparv från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Corn Bunting
TAGGAR: Fågelmålning av kornsparv, fågelteckning av kornsparv, fågelsketch av kornsparv, fågelillustration av kornsparv, fågelkonst av kornsparv.