En talgoxe

En fågelmålning av en talgoxe från Artmagentas svenska galleri om fåglar.
Talgoxe
Talgoxe (Parus major) finns i hela Sverige och är i mellersta och södra Sverige en av de vanligaste mesarna.


TAGGAR: Fågelmålning av talgoxe, fågelteckning av talgoxe, fågelsketch av talgoxe, fågelillustration av talgoxe, fågelkonst av talgoxe.

Röd Glada

Röd Glada är en fågelmålning av Artmagenta
Röd Glada
Röd glada (Milvus milvus, engelska: Red Kite) är en rovfågel som tillhör familjen hökar.

TAGGAR: Fågelmålning av Röd Glada, fågelteckning av Röd Glada, fågelsketch av Röd Glada, fågelillustration av Röd Glada, fågelkonst av Röd Glada.

En svarthätta

Svarthätta är en fågelskiss av Artmagenta
Svarthätta (Sylvia atricapilla)
Svarthättan (Sylvia atricapilla engelska: Blackcap) häckar allmänt i södra och mellersta Sverige men även utmed Norrlandskusten. Tillfälligtvis uppträder den även i övriga delar av Norrland.


TAGGAR: Fågelmålning av svarthätta, fågelteckning av svarthätta, fågelsketch av svarthätta, fågelillustration av svarthätta, fågelkonst av svarthätta.

En sparvuggla

Sparvuggla är en fågelsketch av Artmagenta
Sparvuggla
Sparvuggla (Glaucidium passerinum, engelska Pygmy Owl) är den minsta ugglan i mellersta och norra Europa.


En blåmes

En fågelmålning av en blåmes från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Blåmes
Blåmes (Parus caeruleus eller Cyanistes caeruleus)finns i stora delar av Europa och västra Asien.


TAGGAR: Fågelmålning av blåmes, fågelteckning av blåmes, fågelsketch av blåmes, fågelillustration av blåmes, fågelkonst av blåmes.

En svartnäbbad islom

En fågelmålning av en svartnäbbad islom från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Svartnäbbad islom
Svartnäbbad islom (Gavia immer). I Sverige har den observerats under alla årets månader och i alla landskap utom Härjedalen. Vanligast ses den vintertid utmed kusten av Skåne och Halland.


TAGGAR: Fågelmålning av svartnäbbad islom, fågelteckning av svartnäbbad islom, fågelsketch av svartnäbbad islom, fågelillustration av svartnäbbad islom, fågelkonst av svartnäbbad islom.

En kentsk tärna

En fågelmålning av en kentsk tärna från Artmagentas svenska galleri om fågla
Kentsk tärna
Kentsk tärna (Thalasseus/Sterna sandvicensis) förekommer i Europa, Asien, Nord-, Central- och Sydamerika och i Västindien. Den första häckningen i Sverige observerades 1911, och beståndet ökade sedan fram till 1970-talet, då det började minska. I 2010 års rödlista anges den som starkt hotad.


TAGGAR: Fågelmålning av kentsk tärna, fågelteckning av kentsk tärna, fågelsketch av kentsk tärna, fågelillustration av kentsk tärna, fågelkonst av kentsk tärna.

En myrspov

En fågelmålning av en myrspov från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Myrspov
Myrspov (Limosa lapponica) är den minsta av Sveriges fyra spovar och också den ovanligaste. I Sverige finns den i huvudsak i tre områden i Norrbotten och Västerbotten. Det svenska beståndet övervintrar i Västeuropa.

TAGGAR: Fågelmålning av myrspov, fågelteckning av myrspov, fågelsketch av myrspov, fågelillustration av myrspov, fågelkonst av myrspov.

En storlabb

En fågelmålning av en storlabb från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Storlabb
Storlabb (Stercorarius skua) förekommer i norra Atlanten och häckar på öar och utmed kuster bland höga klippor eller på fuktiga höglänta kusthedar på Svalbard, Jan Mayen, Björnö, Island, Färöarna, Norge och Storbritannien. I Sverige är storlabben en sällsynt gäst och ses främst vid höstliga stormar utefter västkusten.


TAGGAR: Fågelmålning av storlabb, fågelteckning av storlabb, fågelsketch av storlabb, fågelillustration av storlabb, fågelkonst av storlabb.

En skärsnäppa

En fågelmålning av en skärsnäppa från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Skärsnäppa
Skärsnäppa (Calidris maritima)häckar på klippiga platser som skär och hällar vid kusten och sjöar på högplatåer i fjällen. De flesta skärsnäpporna i Sverige flyttar till sydligare områden i Europa men man ser mindre flockar på vågöversköljda små skär i ytterskärgården på västkusten om vintern.


TAGGAR: Fågelmålning av skärsnäppa, fågelteckning av skärsnäppa, fågelsketch av skärsnäppa, fågelillustration av skärsnäppa, fågelkonst av skärsnäppa.

En vitryggig hackspett

En fågelmålning av en vitryggig hackspett från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Vitryggig hackspett
Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos). Antalet vitryggiga hackspettar i Sverige har minskat kraftigt under senare delen av 1900-talet. Arten förekom tidigare som häckfågel på många platser i södra Sverige. Idag är den mycket sällsynt och förekommer främst i trakterna mellan Värmland och Dalsland.


TAGGAR: Fågelmålning av vitryggig hackspett, fågelteckning av vitryggig hackspett, fågelsketch av vitryggig hackspett, fågelillustration av vitryggig hackspett, fågelkonst av vitryggig hackspett.

En myrsnäppa

En fågelmålning av en myrsnäppa från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Myrsnäppa
Myrsnäppa (Limicola falcinellus) häckar sparsamt i norra delen av landet. Den observeras mest under vår- och höstflyttningarna.


TAGGAR: Fågelmålning av myrsnäppa, fågelteckning av myrsnäppa, fågelsketch av myrsnäppa, fågelillustration av myrsnäppa, fågelkonst av myrsnäppa.

En mosnäppa

En fågelmålning av en mosnäppa från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Mosnäppa
Mosnäppa (Calidris temminckii) häckar i norra Europa och Asien, i Ryssland och i fjällområden i Skandinavien, samt ibland i Skottland.


TAGGAR: Fågelmålning av mosnäppa, fågelteckning av mosnäppa, fågelsketch av mosnäppa, fågelillustration av mosnäppa, fågelkonst av mosnäppa.

En klippduva

Rock dove bird painting by Artmagenta
Klippduva
Klippduvans (Columba livia)ursprungliga livsmiljö är klippor, vanligen vid kuster. Den domesticerade och förvildade formen, stadsduvan, har i stor utsträckning införts på andra håll, och är vanlig, särskilt i städer, över en stor del av världen.


TAGGAR: Fågelmålning av klippduva, fågelteckning av klippduva, fågelsketch av klippduva, fågelillustration av klippduva, fågelkonst av klippduva.

En enkelbeckasin

En fågelmålning av en enkelbeckasin från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Enkelbeckasin
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) häckar vid kärr och myrar i skogsmarker och på tuvmader vid sjöar och åar. Vid häckningstiden markerar den revir genom spelflykt då den störtdyker med utbredda stjärtfjädrar, vilket åstadkommer ett brummande, bräkande eller gnäggande läte.


TAGGAR: Fågelmålning av enkelbeckasin, fågelteckning av enkelbeckasin, fågelsketch av enkelbeckasin, fågelillustration av enkelbeckasin, fågelkonst av enkelbeckasin.

En törnsångare

En fågelmålning av en törnsångare från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Törnsångare
Törnsångare (Sylvia communis) förekommer allmänt i de södra och mellersta delarna av landet och utmed Norrlandskusten. Törnsångaren anländer till Sverige i mitten av maj.


TAGGAR: Fågelmålning av törnsångare, fågelteckning av törnsångare, fågelsketch av törnsångare, fågelillustration av törnsångare, fågelkonst av törnsångare.

En snösparv

En fågelmålning av en snösparv från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Snösparv
Snösparv (Plectrophenax nivalis) häckar i fjälltrakterna och vid Norges nordliga kuster. På vintern flyttar merparten av Skandinaviens population till södra Sverige, Danmark och länderna vid Nordsjön.


TAGGAR: Fågelmålning av snösparv, fågelteckning av snösparv, fågelsketch av snösparv, fågelillustration av snösparv, fågelkonst av snösparv.

Björn Borg [karikatyr]

Björn Borg är en karikatyr av Artmagenta.

Björn Borg på den tiden håret var långt
Sveriges konung [karikatyr]

En karikatyr av Carl XVI Gustaf tecknad av illustratören Artmagenta.
Carl XVI GustafTAGGAR: Karikatyr av Carl XVI Gustaf, skämtteckning av Carl XVI Gustaf, porträtt av Carl XVI Gustaf.

Nötväcka

Nötväcka fågel målning av Artmagenta
Nötväcka
Nötväckan (Sitta europaea) förekommer över stora delar av Europa och Asien. Den förekommer också i Marocko i nordvästra Afrika. Nötväckan är i Sverige stannfågel.
Nötväckan är Blekinges landskapsfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av nötväcka, fågelteckning av nötväcka, fågelsketch av nötväcka, fågelillustration av nötväcka, fågelkonst av nötväcka.

Janne Josefsson [karikatyr]

Janne Josefsson är en karikatyr av Artmagenta
Janne Josefsson
Jan "Janne" Josefsson, född 27 juni 1952 i Lundby församling på Hisingen i Göteborg, är en svensk journalist och programledare, bland annat som reporter i SVT:s Uppdrag granskning.
En strömstare

En fågelmålning av en strömstare från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Strömstare
Strömstare (Cinclus cinclus) förekommer i större delen av Europa och i nordvästra Asien. I Sverige häckar den i större delar av landet men med en högre koncentration i norra halvan av landet, medan den på vintern påträffas spridd över hela landet, ibland ända ute i kustbandet.


TAGGAR: Fågelmålning av strömstare, fågelteckning av strömstare, fågelsketch av strömstare, fågelillustration av strömstare, fågelkonst av strömstare.

En kaspisk trut

Caspian gull sketch painting. Bird art drawing by illustrator Artmagenta
Kaspisk trut

Kaspisk trut (Larus cachinnans) häckar i området runt Kaspiska havet och österut till Transbajkal, i Polen och Tyskland, och österut till Balkhashsjön och allra västligaste delarna av Xinjiang. Vintertid ses de främst kring kusterna i södra Sverige, på västkusten och kring de södra kusterna i Östersjön främst kring Öland och Gotland.


TAGGAR: Fågelmålning av kaspisk trut, fågelteckning av kaspisk trut, fågelsketch av kaspisk trut, fågelillustration av kaspisk trut, fågelkonst av kaspisk trut.

En fältpiplärka

Fältpiplärka är en fågelmålning från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Fältpiplärka

Fältpiplärka (Anthus campestris) var under mitten av 1800-talet vanlig i Skåne och häckade i stora delar av övriga södra Sverige, men under hela 1900-talet har beståndet minskat kraftigt. Fältpiplärkan finns nu på några enstaka plaster i östra Skåne och sydvästra Halland.


TAGGAR: Fågelmålning av fältpiplärka, fågelteckning av fältpiplärka, fågelsketch av fältpiplärka, fågelillustration av fältpiplärka, fågelkonst av fältpiplärka.

En grålira

Grålira är en fågelmålning från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Grålira
Grålira (Puffinus griseus) är en fågel som tillhör familjen stormfåglar. Gråliran häckar på små öar i södra Stilla havet och södra Atlanten, särskilt runt Nya Zeeland, Falklandsöarna och Eldslandet. Den uppträder regelbundet vid Sveriges västkust under flyttningen.


TAGGAR: Fågelmålning av grålira, fågelteckning av grålira, fågelsketch av grålira, fågelillustration av grålira, fågelkonst av grålira.

Forsärla

Forsärla sketch painting. Bird art drawing by illustrator Artmagenta.
Forsärla
Forsärla (Motacilla cinerea). Till Sverige har den invandrat under 1900-talet och var fram till 2000-talet vanligast i den västra delen av landet. Numer finns arten jämnt spridd upp till Västerbotten.
Forsärlan är Bjuvs kommunfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av Forsärla, fågelteckning av Forsärla, fågelsketch av Forsärla, fågelillustration av Forsärla, fågelkonst av Forsärla.

En kungsfågelsångare

Kungsfågelsångare är en fågelmålning från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Kungsfågelsångare
Kungsfågelsångare (Phylloscopus proregulus) häckar i sydöstra Sibirien, huvudsakligen från floden Jenisej och österut, till Mongoliet, delar av Tibet och nordöstra Kina. Kungsfågelsångaren observeras sällsynt men regelbundet i Sverige.


TAGGAR: Fågelmålning av kungsfågelsångare, fågelteckning av kungsfågelsångare, fågelsketch av kungsfågelsångare, fågelillustration av kungsfågelsångare, fågelkonst av kungsfågelsångare.

En morkulla

En fågelmålning av en morkulla från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Morkulla
Morkulla (Scolopax rusticola) häckar i hela Sverige, men är vanligare i de mellersta delarna. Det svenska beståndet är flyttfåglar och endast enstaka individer försöker övervintra i södra Sverige vissa vintrar.


TAGGAR: Fågelmålning av morkulla, fågelteckning av morkulla, fågelsketch av morkulla, fågelillustration av morkulla, fågelkonst av morkulla.

Ted Gärdestad

Ted Gärdestad
Ted Gärdestad


Krumelurer

Krumelurer av Ulf Artmagenta