Jan Guillou [karikatyr]


Gustav Vasa [karikatyr]En sparvuggla

Sparvuggla (Glaucidium passerinum, engelska Pygmy Owl) är den minsta ugglan i mellersta och norra Europa.


Stefan Löfven [karikatyr]

Jimmy Åkesson [karikatyr]


Ulf Kristersson [karikatyr]

En gräsand

Gräsand (Anas platyrhynchos). På grund av den stora olikheten i fjäderdräkt mellan könen så klassificerade Linné till en början gräsandshanen och gräsandshonan som två olika arter. Gräsanden och myskanden anses vara förfäder till alla domesticerade ankor.


TAGGAR: Fågelmålning av gräsand, fågelteckning av gräsand, fågelsketch av gräsand, fågelillustration av gräsand, fågelkonst av gräsand.

En gråtrut

Gråtrut är en fågelmålning av ArtMagenta
Gråtrut
Gråtruten (Larus argentatus)häckar allmänt runt Sveriges kuster, vid sjöar och vattendrag, och övervintrar ofta i mellersta och södra Sverige. Den syns även till i södra Lappland, Västerbotten och Nordsjön.


TAGGAR: Fågelmålning av gråtrut, fågelteckning av gråtrut, fågelsketch av gråtrut, fågelillustration av gråtrut, fågelkonst av gråtrut.

En rödstjärt

Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) häckar i hela Sverige, men förekomsten är tätare vid norrländsk tallmo och i fjällbjörkskog.
Common Redstart sketch painting. Bird art drawing by illustrator Artmagenta

TAGGAR: Fågelmålning av rödstjärt, fågelteckning av rödstjärt, fågelsketch av rödstjärt, fågelillustration av rödstjärt, fågelkonst av rödstjärt.

En svartkråka

En fågelmålning av en xxx från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Svartkråka
Svartkråka (Corvus corone) förekommer sällsynt som häckfågel i Sverige, främst i Skåne. Svartkråka observeras sällsynt över hela landet, främst i södra Sverige och på Västkusten, och mycket sällsynt norr om Dalarna.


TAGGAR: Fågelmålning av svartkråka, fågelteckning av svartkråka, fågelsketch av svartkråka, fågelillustration av svartkråka, fågelkonst av svartkråka.

En höksångaren

Höksångare (Sylvia nisoria) häckar i stora delar av östra Europa och tempererade regioner i Asien. Utbredningen i Sverige är begränsad till vissa områden nära havet, särskilt på Öland och Gotland. Den häckar så gott som årligen i Stockholms skärgård.
Barred Warbler sketch painting. Bird art drawing by illustrator Artmagenta

TAGGAR: Fågelmålning av höksångaren, fågelteckning av höksångaren, fågelsketch av höksångaren, fågelillustration av höksångaren, fågelkonst av höksångaren.

En kattugglan

Tawny Owl is a bird sketch by ArtMagenta.com
Kattuggla
Kattuggla (Strix aluco) är en kompakt, medelstor uggla som förekommer i Sverige så långt norrut som till södra Västerbotten, och är den vanligaste av Sveriges ugglor tillsammans med pärlugglan.


TAGGAR: Fågelmålning av kattugglan, fågelteckning av kattugglan, fågelsketch av kattugglan, fågelillustration av kattugglan, fågelkonst av kattugglan.

En gråsiska

Gråsiska är en fågelmålning av ArtMagenta
Gråsiska
Gråsiska (Carduelis flammea). I Sverige häckar två populationer av gråsiska. Brunsiska häckar i Sverige sedan 1970-talet i Skåne och på västkusten, och nominatformen i norra Sverige.


TAGGAR: Fågelmålning av gråsiska, fågelteckning av gråsiska, fågelsketch av gråsiska, fågelillustration av gråsiska, fågelkonst av gråsiska.

En koltrast

Koltrast (Turdus merula) är välkänd i svenska miljöer och 1962 blev den i en omröstning i Dagens Nyheter utsedd till Sveriges nationalfågel av läsarna.
Eurasian Blackbird sketch painting. Bird art drawing by illustrator Artmagenta

TAGGAR: Fågelmålning av koltrast, fågelteckning av koltrast, fågelsketch av koltrast, fågelillustration av koltrast, fågelkonst av koltrast.

Stefan Löfven [karikatyr]En lövsångaren

Lövsångare är en fågelmålning av ArtMagenta
Lövsångare
Lövsångaren (Phylloscopus trochilus) är tillsammans med bofinken Sveriges vanligaste fågel.


TAGGAR: Fågelmålning av lövsångaren, fågelteckning av lövsångaren, fågelsketch av lövsångaren, fågelillustration av lövsångaren, fågelkonst av lövsångaren.

En tornseglare

Tornseglare är en fågelmålning av ArtMagenta
Tornseglare
Tornseglare (Apus apus). Före 1980 var dess officiella namn tornsvala men eftersom arten inte är en svala bytte SOF:s namnkommitté dess namn till tornseglare. Förledet "torn" har fågeln tilldelats på grund av sin vana att bygga bo i exempelvis kyrktorn.


TAGGAR: Fågelmålning av tornseglare, fågelteckning av tornseglare, fågelsketch av tornseglare, fågelillustration av tornseglare, fågelkonst av tornseglare.

En gärdsmyg

Gärdsmyg 'är en fågelmålning av ArtMagenta
Gärdsmyg
Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes)häckar allmänt i södra halvan av Sverige och kan påträffas upp till Jämtland. De flesta flyttar vintertid söderut. Några stannar kvar i landet, och lever då ofta som strykfåglar.


TAGGAR: Fågelmålning av ärdsmyg, fågelteckning av gärdsmyg, fågelsketch av gärdsmyg, fågelillustration avgärdsmyg, fågelkonst av gärdsmyg.

En sillgrissla

Sillgrissla är en fågelmålning av ArtMagenta.
Sillgrissla
Sillgrissla (Uria aalge) är en medelstor havsfågel som tillhör familjen alkor. Sillgrissla häckar på några få platser i större kolonier utefter Sveriges ostkust, runt Gotland på exempelvis Karlsöarna, utmed Västerbottenkusten och på platser i Uppland och Södermanland.

TAGGAR: Fågelmålning av sillgrissla, fågelteckning av sillgrissla, fågelsketch av sillgrissla, fågelillustration av sillgrissla, fågelkonst av sillgrissla.

En grågås

Grågås är en fågelmålning av ArtMagenta
Grågås
Grågås (Anser anser) häckar idag i stora delar av södra Sverige och utmed norrlandskusten, företrädevis utmed kusten och i yttre skärgården. I Sverige är den en sommargäst som mest ses mellan mars till oktober. Den svenska populationen övervintrar i sydvästra och södra Europa.

TAGGAR: Fågelmålning av grågås, fågelteckning av grågås, fågelsketch av grågås, fågelillustration av grågås, fågelkonst av grågås.