En grönbena

Grönbenan (Tringa glareola) häckar i stora delar av landet, med störst andel på norrländska myrar.


TAGGAR: Fågelmålning av Grönbena, fågelteckning av Grönbena, fågelsketch av Grönbena, fågelillustration av Grönbena, fågelkonst av Grönbena.

En sävsparv

Sävsparven (Emberiza schoeniclus) är främst en sommargäst i Sverige men kan också ses på vintern. Den anländer runt mars-april och flyttar till Medelhavsländerna i oktober-november. Den högsta beståndstätheten förekommer i fjällen. Lokalt finns även mycket täta bestånd vid slättsjöarna i södra och mellersta delarna av landet.


TAGGAR: Fågelmålning av sävsparv, fågelteckning av sävsparv, fågelsketch av sävsparv, fågelillustration av sävsparv, fågelkonst av sävsparv.

Peter Stormare [karikatyr]En sånglärka

Sånglärka (Alauda arvensis)häckar allmänt ända upp i Lappland. Dess främsta häckningsbiotop är klövervallar och gräsängar vilket gör att den blir mer sällsynt norr om odlingsgränsen.
Sånglärkan är Göteborgs och Eslövs kommunfågel.TAGGAR: Fågelmålning av sånglärka, fågelteckning av sånglärka, fågelsketch av sånglärka, fågelillustration av sånglärka, fågelkonst av sånglärka.

En fjällvråk

Fjällvråk (Buteo lagopus)häckar i nordöstra Sverige från nordligaste Värmland till Norrbotten och upp i fjällvärlden. På vintern förekommer den i södra Sverige.


TAGGAR: Fågelmålning av fjällvråk, fågelteckning av fjällvråk, fågelsketch av fjällvråk, fågelillustration av fjällvråk, fågelkonst av fjällvråk.

En stenfalk

Stenfalk (Falneco columbarius) är Europas minsta falk.TAGGAR: Fågelmålning av stenfalk, fågelteckning av stenfalk, fågelsketch av stenfalk, fågelillustration av stenfalk, fågelkonst av stenfalk.

En lappsparv

Lappsparven (Calcarius lapponicus) är en flyttfågel som har ett i det närmaste cirkumpolärt häckningsområde från Skandinaviska fjällkedjan, över arktiska Eurasien, i Alaska, Kanada, allra nordligaste USA, och Grönlands västkust.TAGGAR: Fågelmålning av lappsparv, fågelteckning av lappsparv, fågelsketch av lappsparv, fågelillustration av lappsparv, fågelkonst av lappsparv.

En grönsiska

Grönsiskan (Carduelis spinus) häckar allmänt i södra och mellersta Sverige, mera sällan längre norrut. Delar av den svenska populationen flyttar så långt söderut som till Tyskland och Frankrike medan andra övervintrar.


TAGGAR: Fågelmålning av grönsiska, fågelteckning av grönsiska, fågelsketch av grönsiska, fågelillustration av grönsiska, fågelkonst av grönsiska.

En rörhöna

Rörhönan (Gallinula chloropus)lever vid vassrika stränder av sjöar, åar, dammar och i våtmarker.TAGGAR: Fågelmålning av Rörhöna, fågelteckning av Rörhöna, fågelsketch av Rörhöna, fågelillustration av Rörhöna, fågelkonst av Rörhöna.