En törnskata

En fågelmålning av en törnskata från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Törnskata
Törnskata (Lanius collurio)
förekommer lokalt i Sveriges södra och mellersta landskap, samt längs Norrlands kust.


TAGGAR: Fågelmålning av törnskata, fågelteckning av törnskata, fågelsketch av törnskata, fågelillustration av törnskata, fågelkonst av törnskata.

En skäggdopping

Skäggdopping (Podiceps cristatus) häckar idag ganska allmänt i sjöar från norra Uppland och söderut. Den häckar också i vikar längs med hela Östersjökusten, ända upp till Bottenviken, vilket är skäggdoppingens absolut nordligaste häckningsområde i hela världen.

Skäggdopping

TAGGAR: Fågelmålning av skäggdopping, fågelteckning av skäggdopping, fågelsketch av skäggdopping, fågelillustration av skäggdopping, fågelkonst av skäggdopping.

En sothöna

Sothöna är en fågelmålning av ArtMagenta
Sothöna
Sothönan (Fulica atra) är vanlig vid vattendrag i de södra och mellersta delarna av Sverige. Enstaka exemplar har också påträffats häckande i Norrland. Merparten av svenska populationen är flyttfåglar, men drar sig då ofta bara undan isen och övervintrar längre söderut i hamnar, medan andra flyttar till Västeuropa.


TAGGAR: Fågelmålning av sothöna, fågelteckning av sothöna, fågelsketch av sothöna, fågelillustration av sothöna, fågelkonst av sothöna.

En gråsparv

Gråsparv är en fågelmålning av  ArtMagenta
Gråsparv
Gråsparv (Passer domesticus). I Norden och i resten av Västeuropa har gråsparven traditionellt ansetts vara en illavarslande fågel som kunde bringa människor olycka. I Frankrike trodde man exempelvis att det var djävulen som skapat fågeln och på många håll i Sverige fanns det talesätt om att gråsparven framkallade oväder eller dödsfall.


TAGGAR: Fågelmålning av gråsparv, fågelteckning av gråsparv, fågelsketch av gråsparv, fågelillustration av gråsparv, fågelkonst av gråsparv.

En entita

Entita (Parus palustris). I Sverige var entitan upptagen som missgynnad på 2005 års rödlista. I 2010 års rödlista anges den inte längre som hotad.
Marsh Tit sketch painting. Bird art drawing by illustrator Artmagenta
Entita


TAGGAR: Fågelmålning av entita, fågelteckning av entita, fågelsketch av entita, fågelillustration av entita, fågelkonst av entita.

En större hackspett

Större hackspett (Dendrocopos major) lever främst i löv- och blandskog, ibland även barrskog, från Skåne till Lappland. Längst i norr är den mindre vanlig eller sällsynt.


TAGGAR: Fågelmålning av större hackspett, fågelteckning av större hackspett, fågelsketch av större hackspett, fågelillustration av större hackspett, fågelkonst av större hackspett.

Tjäder

Tjäder är en fågelmålning av Artmagenta.
Tjäder
I Sverige finns tjädern (Tetrao urogallus) i alla större barrskogar från norra Skåne upp till barrskogsgränsen i de lappländska fjällen. Tjädern är den största vilda hönsfågeln i Sverige.
Tjädern är Perstorps kommunfågel.TAGGAR: Fågelmålning av tjäder, fågelteckning av tjäder, fågelsketch av tjäder, fågelillustration av tjäder, fågelkonst av tjäder.

Jan Guillou [karikatyr]


Gustav Vasa [karikatyr]En sparvuggla

Sparvuggla (Glaucidium passerinum, engelska Pygmy Owl) är den minsta ugglan i mellersta och norra Europa.


Stefan Löfven [karikatyr]

Jimmy Åkesson [karikatyr]


Ulf Kristersson [karikatyr]

En gräsand

Gräsand (Anas platyrhynchos). På grund av den stora olikheten i fjäderdräkt mellan könen så klassificerade Linné till en början gräsandshanen och gräsandshonan som två olika arter. Gräsanden och myskanden anses vara förfäder till alla domesticerade ankor.


TAGGAR: Fågelmålning av gräsand, fågelteckning av gräsand, fågelsketch av gräsand, fågelillustration av gräsand, fågelkonst av gräsand.

En gråtrut

Gråtrut är en fågelmålning av ArtMagenta
Gråtrut
Gråtruten (Larus argentatus)häckar allmänt runt Sveriges kuster, vid sjöar och vattendrag, och övervintrar ofta i mellersta och södra Sverige. Den syns även till i södra Lappland, Västerbotten och Nordsjön.


TAGGAR: Fågelmålning av gråtrut, fågelteckning av gråtrut, fågelsketch av gråtrut, fågelillustration av gråtrut, fågelkonst av gråtrut.

En rödstjärt

Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) häckar i hela Sverige, men förekomsten är tätare vid norrländsk tallmo och i fjällbjörkskog.
Common Redstart sketch painting. Bird art drawing by illustrator Artmagenta

TAGGAR: Fågelmålning av rödstjärt, fågelteckning av rödstjärt, fågelsketch av rödstjärt, fågelillustration av rödstjärt, fågelkonst av rödstjärt.

En svartkråka

En fågelmålning av en xxx från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Svartkråka
Svartkråka (Corvus corone) förekommer sällsynt som häckfågel i Sverige, främst i Skåne. Svartkråka observeras sällsynt över hela landet, främst i södra Sverige och på Västkusten, och mycket sällsynt norr om Dalarna.


TAGGAR: Fågelmålning av svartkråka, fågelteckning av svartkråka, fågelsketch av svartkråka, fågelillustration av svartkråka, fågelkonst av svartkråka.

En höksångaren

Höksångare (Sylvia nisoria) häckar i stora delar av östra Europa och tempererade regioner i Asien. Utbredningen i Sverige är begränsad till vissa områden nära havet, särskilt på Öland och Gotland. Den häckar så gott som årligen i Stockholms skärgård.
Barred Warbler sketch painting. Bird art drawing by illustrator Artmagenta

TAGGAR: Fågelmålning av höksångaren, fågelteckning av höksångaren, fågelsketch av höksångaren, fågelillustration av höksångaren, fågelkonst av höksångaren.

En kattugglan

Tawny Owl is a bird sketch by ArtMagenta.com
Kattuggla
Kattuggla (Strix aluco) är en kompakt, medelstor uggla som förekommer i Sverige så långt norrut som till södra Västerbotten, och är den vanligaste av Sveriges ugglor tillsammans med pärlugglan.


TAGGAR: Fågelmålning av kattugglan, fågelteckning av kattugglan, fågelsketch av kattugglan, fågelillustration av kattugglan, fågelkonst av kattugglan.

En gråsiska

Gråsiska är en fågelmålning av ArtMagenta
Gråsiska
Gråsiska (Carduelis flammea). I Sverige häckar två populationer av gråsiska. Brunsiska häckar i Sverige sedan 1970-talet i Skåne och på västkusten, och nominatformen i norra Sverige.


TAGGAR: Fågelmålning av gråsiska, fågelteckning av gråsiska, fågelsketch av gråsiska, fågelillustration av gråsiska, fågelkonst av gråsiska.

En koltrast

Koltrast (Turdus merula) är välkänd i svenska miljöer och 1962 blev den i en omröstning i Dagens Nyheter utsedd till Sveriges nationalfågel av läsarna.
Eurasian Blackbird sketch painting. Bird art drawing by illustrator Artmagenta

TAGGAR: Fågelmålning av koltrast, fågelteckning av koltrast, fågelsketch av koltrast, fågelillustration av koltrast, fågelkonst av koltrast.