En sparvuggla

Sparvuggla är en fågelsketch av Artmagenta
Sparvuggla
Sparvuggla (Glaucidium passerinum, engelska Pygmy Owl) är den minsta ugglan i mellersta och norra Europa.