En svarthätta

Svarthätta är en fågelskiss av Artmagenta
Svarthätta (Sylvia atricapilla)
Svarthättan (Sylvia atricapilla engelska: Blackcap) häckar allmänt i södra och mellersta Sverige men även utmed Norrlandskusten. Tillfälligtvis uppträder den även i övriga delar av Norrland.


TAGGAR: Fågelmålning av svarthätta, fågelteckning av svarthätta, fågelsketch av svarthätta, fågelillustration av svarthätta, fågelkonst av svarthätta.