En tofslärka

Tofslärka är en fågelmålning av Artmagenta
Tofslärka
Tofslärka (Galerida cristata, engelska Crested Lark) är numera ovanlig i Sverige. Den svenska häckningspopulationen har försvunnit och man har inte fastslagit någon häckning sedan slutet av 1980-talet då den häckade i Skåne.

TAGGAR: Fågelmålning av Tofslärka, fågelteckning av Tofslärka, fågelsketch av Tofslärka, fågelillustration av Tofslärka, fågelkonst av Tofslärka.