En vigg

Vigg är en fågelmålning av Artmagenta
Vigg
Viggen (Aythya fuligula, engelska: Tufted Duck) är en medelstor dykand med ett bestånd på nästan en miljon fåglar. Det samlade beståndet av vigg i Sverige beräknas idag vara mellan 40.000 och 60.000 par.


TAGGAR: Fågelmålning av vigg, fågelteckning av vigg, fågelsketch av vigg, fågelillustration av vigg, fågelkonst av vigg.