En grågås

Grågås är en fågelmålning av ArtMagenta
Grågås
Grågås (Anser anser) häckar idag i stora delar av södra Sverige och utmed norrlandskusten, företrädevis utmed kusten och i yttre skärgården. I Sverige är den en sommargäst som mest ses mellan mars till oktober. Den svenska populationen övervintrar i sydvästra och södra Europa.

TAGGAR: Fågelmålning av grågås, fågelteckning av grågås, fågelsketch av grågås, fågelillustration av grågås, fågelkonst av grågås.