En kanadagås

Kanadagås är en fågelmålning av ArtMagenta
Kanadagås
Kanadagås (Branta canadensis) anses i många av de områden där den är introducerad vara ett skadedjur. Bland annat för att den äter upp växter och lämnar stora mängder spillning efter sig. Den anses också ha en negativ inverkan på populationer av andra gäss som exempelvis sädgås vars population minskar.


TAGGAR: Fågelmålning av kanadagås, fågelteckning av kanadagås, fågelsketch av kanadagås, fågelillustration av kanadagås, fågelkonst av kanadagås.