Vellinges Kommunfågel

En fågelmålning av en kärrsnäppa från Artmagentas svenska galleri om fågla
Kärrsnäppa
Kärrsnäppan (Calidris alpina) är en långtflyttande flyttfågel som övervintrar huvudsakligen i Afrika, Sydeuropa och sydöstra Asien.
Kärrsnäppan är Vellinges Kommunfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av Kärrsnäppa , fågelteckning av Kärrsnäppa , fågelsketch av Kärrsnäppa , fågelillustration av Kärrsnäppa , fågelkonst av Kärrsnäppa .