Partilles kommunfågel

En fågelmålning av en kungsfiskare från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Kungsfiskare
Kungsfiskare (Alcedo atthis). I Sverige observerades arten första gången 1835. Arten etablerat sig sedan under 1900-talet men den är en randpopulation. Den svenska populationen bedöms som sårbar.
Kungsfiskaren är Klippans och Partilles kommunfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av kungsfiskare, fågelteckning av kungsfiskare, fågelsketch av kungsfiskare, fågelillustration av kungsfiskare, fågelkonst av kungsfiskare.