En buskskvätta


Buskskvätta är en fågelmålning av Artmagenta
Buskskvätta
Buskskvättan (Saxicola rubetra) förekommer framför allt där marken är sank, till exempel på strandängar.

TAGGAR: Fågelmålning av Buskskvätta, fågelteckning av Buskskvätta, fågelsketch av Buskskvätta, fågelillustration av Buskskvätta, fågelkonst av Buskskvätta.