En stjärtmes

En  fågelmålning av en Stjärtmes från Artmagentas svenska galleri om fåglar.
Stjärtmes
Stjärtmes (Aegithalos caudatus) har kallats för altita på grund av sin vana att förekomma vid alkärr eller sittande i alar utmed åar och sjöstränder. Den har även kallats gippget, sådyppa, långstyltegettyppa, lappmes och svansmes.TAGGAR: Fågelmålning av Stjärtmes, fågelteckning av Stjärtmes, fågelsketch av Stjärtmes, fågelillustration av Stjärtmes, fågelkonst av Stjärtmes.