En bläsgås

En  fågelmålning av en Bläsgås från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Bläsgås
Bläsgåsen (Anser albifrons) lever i de arktiska regionerna av Europa och Asien och Nordamerika samt på Grönlands sydspets. På vintern flyttar de söderut till Skandinavien, Storbritannien, Nordamerika och Japan. Antalet individer uppskattas till runt 3 miljoner individer.TAGGAR: Fågelmålning av Bläsgås, fågelteckning av Bläsgås, fågelsketch av Bläsgås, fågelillustration av Bläsgås, fågelkonst av Bläsgås.