En ringduva

En fågelmålning av en ringduva från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Ringduva
Ringduvan (Columba palumbus)är en vanligt förekommande fågel, och hittas i skogs- och jordbruksbygd från Skåne i söder till Norrbotten och södra Lappland i norrTAGGAR: Fågelmålning av Ringduva, fågelteckning av Ringduva, fågelsketch av Ringduva, fågelillustration av Ringduva, fågelkonst av Ringduva.