En spillkråka

En fågelmålning av en Spillkråka från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Spillkråka
Spillkråkan (Dryocopus martius) förekommer sparsamt, lokalt tämligen allmänt, i hela Sverige, utom i fjälltrakterna


TAGGAR: Fågelmålning av xxx, fågelteckning av Spillkråka, fågelsketch av Spillkråka, fågelillustration av Spillkråka, fågelkonst av Spillkråka.