Svedalas Kommunfågel

En  fågelmålning av en Svarttärna  från Artmagentas svenska galleri om fåglar.
Svarttärna
Svarttärna (Chlidonias niger). Stammen anses idag vara stabil och har under det senaste halvseklet pendlat mellan 150-300 par. Dock kategoriseras den i Sverige som sårbar, främst eftersom nästan en tredjedel av populationen häckar på endast tre lokaler: Kristianstads vattenrike i Skåne, Hornborgasjön i Västergötland och Fläcksjön i Västmanland.
Svarttärnan är Svedalas Kommunfågel.TAGGAR: Fågelmålning av Svarttärna, fågelteckning av Svarttärna, fågelsketch av Svarttärna, fågelillustration av Svarttärna, fågelkonst av Svarttärna.