Smålands landskapsfågel

En fågelmålning av en taltrast från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Taltrast
Taltrasten (Turdus philomelos) kallades förr för bland annat sångtrast, klädra, klera, fjällstare, talltrast, gäddtrast, maaltrost, natvuku, vakan och den norske nattergal. I Norge kallades den natvuku, och benämningen nattvaka eller vaka var vanligast i Västsverige, klera förekom främst i Småland medan maaltrost främst användes i Norrland
Taltrasten är Smålands landskapsfågelTAGGAR: Fågelmålning av Taltrast, fågelteckning av Taltrast, fågelsketch av Taltrast, fågelillustration av Taltrast, fågelkonst av Taltrast.