En kornknarr

En fågelmålning av en kornknarr från Artmagentas svenska galleri om fåglar.
Kornknarr
Kornknarr (Crex crex). En äldre benämning på fågeln är ängsknarr, även kallad ängsnärpa och dialektalt bjuggbit. Dess vetenskapliga namn är en onomatopoetisk härmning av lätet: Crex crex.


TAGGAR: Fågelmålning av kornknarr, fågelteckning av kornknarr, fågelsketch av kornknarr, fågelillustration av kornknarr, fågelkonst av kornknarr.