En kornsparv

En fågelmålning av en kornsparv från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Corn Bunting

Kornsparv (Emberiza calandra / Miliaria calandra) är i Sverige listad som Starkt hotad. Den var i början av 1800-talet känd från Skånes slättlandskap samt i södra Halland och förekom där mycket talrikt. Hela det svenska beståndet av kornsparv bestod under 1990-talets mitt av runt tio stycken individer. Projekt kornsparv i Skåne samt åtgärdsprogrammet för kornsparv har gjort att arten ökat något i Sverige.


TAGGAR: Fågelmålning av kornsparv, fågelteckning av kornsparv, fågelsketch av kornsparv, fågelillustration av kornsparv, fågelkonst av kornsparv.