En sävsparv

En fågelmålning av en sävsparv från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Sävsparv
Sävsparven (Emberiza schoeniclus) är främst en sommargäst i Sverige men kan också ses på vintern. Den anländer runt mars-april och flyttar till Medelhavsländerna i oktober-november. Den högsta beståndstätheten förekommer i fjällen. Lokalt finns även mycket täta bestånd vid slättsjöarna i södra och mellersta delarna av landet.


TAGGAR: Fågelmålning av sävsparv, fågelteckning av sävsparv, fågelsketch av sävsparv, fågelillustration av sävsparv, fågelkonst av sävsparv.