En småskrake

En  fågelmålning av en småskrake från Artmagentas svenska galleri om fåglar.
Småskrake
Småskrake (Mergus serrator) har en utbredning som sträcker sig genom Nordamerika, södra Grönland, norra Europa och Skandinavien, och österut genom hela norra och mellersta Asien.


TAGGAR: Fågelmålning av småskrake, fågelteckning av småskrake, fågelsketch av småskrake, fågelillustration av småskrake, fågelkonst av småskrake.