Helsingborgs kommunfågel

En  fågelmålning av en stenknäck från Artmagentas svenska galleri om fåglar. border=
Stenknäck
Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes) förekommer mest i södra och mellersta delen av Sverige och tidigare även där sparsamt, men har på senare tid ökat i antal och häckar allt längre norrut.
Stenknäcken är Helsingborgs kommunfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av stenknäck, fågelteckning av stenknäck, fågelsketch av stenknäck, fågelillustration av stenknäck, fågelkonst av stenknäck.