En storskrake

En  fågelmålning av en Storskrake från Artmagentas svenska galleri om fåglar.
Storskrake
Storskraken (Mergus merganser) är spridd över hela landet, talrikast i östra skärgården. I de flesta områden i Sverige är storskraken en flyttfågel men den övervintrar ofta på östkusten söder om Stockholm så länge Östersjön inte fryser till helt. Annars övervintrar många av de svenska storskrakarna på västkusten, i Danmark, Tyskland, Polen och i Nederländerna.


TAGGAR: Fågelmålning av Storskrake, fågelteckning av Storskrake, fågelsketch av Storskrake, fågelillustration av Storskrake, fågelkonst av Storskrake.