En ängshök

En fågelmålning av en ängshök från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Ängshök
Ängshök (Circus pygargus). Huvuddelen av den svenska populationen häckar på Öland och den förekommer också sparsamt på Gotland. Ängshöken kan vara svår att skilja från blå kärrhök (Circus cyaneus) och stäpphök (Circus macrourus).


TAGGAR: Fågelmålning av ängshök, fågelteckning av ängshök, fågelsketch av ängshök, fågelillustration av ängshök, fågelkonst av ängshök.