En ärtsångare

En fågelmålning av en ärtsångare från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Ärtsångare
Ärtsångare (Sylvia curruca) förekommer i stora delar av Sverige utom längst i norr.


TAGGAR: Fågelmålning av ärtsångare, fågelteckning av ärtsångare, fågelsketch av ärtsångare, fågelillustration av ärtsångare, fågelkonst av ärtsångare.