En brandkronad kungsfågel

En fågelmålning av en brandkronad kungsfågel från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Brandkronad kungsfågel
Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla)I Sverige är brandkronad kungsfågel sällsynt och ses främst under april-maj, några fynd görs även i september-oktober. Enstaka häckningar har förekommit i Skåne, Blekinge och på Öland.


TAGGAR: Fågelmålning av brandkronad kungsfågel, fågelteckning av brandkronad kungsfågel, fågelsketch av brandkronad kungsfågel, fågelillustration av brandkronad kungsfågel, fågelkonst av brandkronad kungsfågel.