En dalripa


En fågelmålning av en dalripa från Artmagentas svenska galleri om fåglar.
Dalripa
Dalripa (Lagopus lagopus) är vanligt förekommande i de svenska fjällen och uppehåller sig där huvudsakligen på de lägre sluttningarna, helst bland vide och björk. Den förekommer från norska gränsen i väster ut till skärgårdarna i öster. Sin sydgräns har den i Dalarna, Värmland, Västmanland och norra Hälsingland.


TAGGAR: Fågelmålning av dalripa, fågelteckning av dalripa, fågelsketch av dalripa, fågelillustration av dalripa, fågelkonst av dalripa.