En kärrsångare

En fågelmålning av en kärrsångare från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Kärrsångare
Kärrsångare (Acrocephalus palustris)är spridd över stora delar av södra och mellersta Sverige och längre norrut längs kusten. Från Sverige flyttar den i augusti-september och återkommer i maj-juni. Den är en av de flyttfåglar som anländer senast till Sverige.


TAGGAR: Fågelmålning av kärrsångare, fågelteckning av kärrsångare, fågelsketch av kärrsångare, fågelillustration av kärrsångare, fågelkonst av kärrsångare.