Göteborgs kommunfågel

En fågelmålning av en sånglärka från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Sånglärka
Sånglärka (Alauda arvensis)häckar allmänt ända upp i Lappland. Dess främsta häckningsbiotop är klövervallar och gräsängar vilket gör att den blir mer sällsynt norr om odlingsgränsen.
Sånglärkan är Göteborgs och Eslövs kommunfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av sånglärka, fågelteckning av sånglärka, fågelsketch av sånglärka, fågelillustration av sånglärka, fågelkonst av sånglärka.