En svartsnäppa

En fågelmålning av en svartsnäppa från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Svartsnäppa
Svartsnäppan (Tringa erythropus) häckar främst i inre Norrland i barrskog i närheten av myrar. I övriga landet syns den under flyttningen. Honorna börjar flytta i juni, följda av hanarna i juli och ungfåglarna i augusti-september.


TAGGAR: Fågelmålning av svartsnäppa, fågelteckning av svartsnäppa, fågelsketch av svartsnäppa, fågelillustration av svartsnäppa, fågelkonst av svartsnäppa.