En tretåig mås

En fågelmålning av en tretåig mås från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Tretåig mås
Tretåig mås (Rissa tridactyla) är en mycket vanlig art i Nordatlanten, men som häckfågel i Sverige är den begränsad till ön Nidingen utanför norra Halland.


TAGGAR: Fågelmålning av tretåig mås, fågelteckning av tretåig mås, fågelsketch av tretåig mås, fågelillustration av tretåig mås, fågelkonst av tretåig mås.