Närkes landskapsfågel

Gulsparv teckning av Artmagenta
Gulsparv
Gulsparv (Emberiza citrinella). Över hela Skåne och delar av Småland och Halland har man trott att man fick gulsot om en gulsparv flög över taknocken just då man steg upp och innan man hunnit lägga sängdynan tillrätta. För att botas skulle man äta en stekt gulsparv eller koka ett hönsägg i den sjukes urin och sätta upp ägget på taket så att gulsparvarna fick äta upp det. Trots myten om gulsoten har man i Sverige varit rädd om gulsparven. I trakterna runt Lund ansågs det lika illa att döda en gulsparv som att skjuta en stork.
Gulsparven är Närkes landskapsfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av gulsparv, fågelteckning av gulsparv, fågelsketch av gulsparv, fågelillustration av gulsparv, fågelkonst av gulsparv.