En mindre flugsnappare

En fågelmålning av en mindre flugsnappare från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Mindre flugsnappare
Mindre flugsnappare (Ficedula parva) häckar i Europa och västra Sibirien och är en flyttfågel som har sina vinterkvarter i Indien och Pakistan. Det svenska beståndet kategoriseras som nära hotad.


TAGGAR: Fågelmålning av mindre flugsnappare, fågelteckning av mindre flugsnappare, fågelsketch av mindre flugsnappare, fågelillustration av mindre flugsnappare, fågelkonst av mindre flugsnappare.