En spovsnäppa

En fågelmålning av en spovsnäppa från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Spovsnäppa
Spovsnäppa (Calidris ferruginea) är en långflyttande flyttfågel som häckar i norra Sibirien och övervintrar främst i Afrika. Trots att den har ett östligt häckningsområde är spovsnäppan vanlig i västra Europa under höstflyttningen åt söder, eftersom merparten av flyttningen går i sydvästlig riktning.


TAGGAR: Fågelmålning av spovsnäppa, fågelteckning av spovsnäppa, fågelsketch av spovsnäppa, fågelillustration av spovsnäppa, fågelkonst av spovsnäppa.