En svartbent strandpipare

En fågelmålning av en svartbent strandpipare från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Svartbent strandpipare
Svartbent strandpipare (Charadrius alexandrinus). Från att ha varit allmänt häckande i Skåne och längs västkusten upp till Göteborg under 1800-talet minskade den svenska populationen stadigt. Från 2002 kategoriseras arten som nationellt utdöd i Sverige. På Jylland i Danmark finns fortfarande en liten population.


TAGGAR: Fågelmålning av svartbent strandpipare, fågelteckning av svartbent strandpipare, fågelsketch av svartbent strandpipare, fågelillustration av svartbent strandpipare, fågelkonst av svartbent strandpipare.