En vitryggig hackspett

En fågelmålning av en vitryggig hackspett från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Vitryggig hackspett
Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos). Antalet vitryggiga hackspettar i Sverige har minskat kraftigt under senare delen av 1900-talet. Arten förekom tidigare som häckfågel på många platser i södra Sverige. Idag är den mycket sällsynt och förekommer främst i trakterna mellan Värmland och Dalsland.


TAGGAR: Fågelmålning av vitryggig hackspett, fågelteckning av vitryggig hackspett, fågelsketch av vitryggig hackspett, fågelillustration av vitryggig hackspett, fågelkonst av vitryggig hackspett.