En svartnäbbad islom

En fågelmålning av en svartnäbbad islom från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Svartnäbbad islom
Svartnäbbad islom (Gavia immer). I Sverige har den observerats under alla årets månader och i alla landskap utom Härjedalen. Vanligast ses den vintertid utmed kusten av Skåne och Halland.


TAGGAR: Fågelmålning av svartnäbbad islom, fågelteckning av svartnäbbad islom, fågelsketch av svartnäbbad islom, fågelillustration av svartnäbbad islom, fågelkonst av svartnäbbad islom.