En svartkråka

En fågelmålning av en xxx från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Svartkråka
Svartkråka (Corvus corone) förekommer sällsynt som häckfågel i Sverige, främst i Skåne. Svartkråka observeras sällsynt över hela landet, främst i södra Sverige och på Västkusten, och mycket sällsynt norr om Dalarna.


TAGGAR: Fågelmålning av svartkråka, fågelteckning av svartkråka, fågelsketch av svartkråka, fågelillustration av svartkråka, fågelkonst av svartkråka.