En amerikansk kopparand

En fågelmålning av en Amerikansk kopparand från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Amerikansk kopparand
Amerikansk kopparand (Oxyura jamaicensis) har blivit ganska vanlig i Storbritannien efter att den inplanterats och den har senare spridit sig därifrån till andra delar av Europa. Sedan 2005 är skyddsjakt på amerikansk kopparand tillåten i Sverige.


TAGGAR: Fågelmålning av amerikansk kopparand, fågelteckning av amerikansk kopparand, fågelsketch av amerikansk kopparand, fågelillustration av amerikansk kopparand, fågelkonst av amerikansk kopparand.