En amerikansk kricka

En fågelmålning av en amerikansk kricka från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Amerikansk kricka
Amerikansk kricka (Anas carolinensis) häckar i norra Nordamerika där den är vanlig. Syns sällsynt i Sverige.


TAGGAR: Fågelmålning av xxx, fågelteckning av xxx, fågelsketch av xxx, fågelillustration av xxx, fågelkonst av xxx.