En järnsparv

En fågelmålning av en järnsparv från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Järnsparv
Järnsparv (Prunella modularis) häckar i princip i hela Europa förutom på Island och i de sydligaste delarna av kontinenten. I Sverige förekommer järnsparven allmänt i hela landet undantagsvis i fjälltrakterna.


TAGGAR: Fågelmålning av järnsparv, fågelteckning av järnsparv, fågelsketch av järnsparv, fågelillustration av järnsparv, fågelkonst av järnsparv.