En rapphöna

En fågelmålning av en rapphöna från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Rapphöna
Rapphönan (Perdix perdix) är en historiskt sett sentillkommen art i Sverige. Tidigare har det ofta beskrivits att den inplanterades i Sverige under Gustav Vasas tid men det är lika troligt att den invandrat söderifrån. Säkert är i alla fall att den inte trivs på andra ställen än där jordbruket fått en viss omfattning.


TAGGAR: Fågelmålning av rapphöna, fågelteckning av rapphöna, fågelsketch av rapphöna, fågelillustration av rapphöna, fågelkonst av rapphöna.