En sandlöpare

En fågelmålning av en sandlöpare från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Sandlöpare
Sandlöpare (Calidris alba) häckar cirkumpolärt i Arktis och är en långflyttare som övervintrar i Sydamerika, Afrika och Australien. Den visar sig sparsamt i Sverige under flyttningen.
TAGGAR: Fågelmålning av sandlöpare, fågelteckning av sandlöpare, fågelsketch av sandlöpare, fågelillustration av sandlöpare, fågelkonst av sandlöpare.