En dammsnäppa

Dammsnäppa är en fågelmålning från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Dammsnäppa
Dammsnäppa (Tringa stagnatilis) häckar i öppna våtmarker i flack terräng i taiga och på stäpp från östligaste Europa till Centralasien. Dammsnäppan är sällsynt i Sverige, men observationerna har ökat sedan 1980-talet, och häckningar har konstaterats vid Roxen.


TAGGAR: Fågelmålning av dammsnäppa, fågelteckning av dammsnäppa, fågelsketch av dammsnäppa, fågelillustration av dammsnäppa, fågelkonst av dammsnäppa.