Västergötlands landskapsfågel

En fågelmålning av en trana från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Trana
Trana (Grus grus) häckar mer eller mindre sparsamt i hela landet utom i fjällen – dock mer sällan utefter sydkusten och kring Göteborgstrakten. Den anländer i mars-april och flyttar i september-oktober.
Tranan är Västergötlands landskapsfågel.
Tranan är Osbys kommunfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av trana, fågelteckning av trana, fågelsketch av trana, fågelillustration av trana, fågelkonst av trana.