En gulhämpling

Gulhämpling är en fågelmålning från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Gulhämpling

Gulhämplingen (Serinus serinus) har häckat i södra Skåne sedan 1940-talet.


TAGGAR: Fågelmålning av gulhämpling, fågelteckning av gulhämpling, fågelsketch av gulhämpling, fågelillustration av gulhämpling, fågelkonst av gulhämpling.