Härrydas kommunfågel

Tjäder är en fågel sketch av Artmagenta.
Tjäder
Tjädern (Tetrao urogallus) är den största vilda hönsfågeln i Sverige.
Tjädern är Härrydas kommunfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av Tjäder, fågelteckning av Tjäder, fågelsketch av Tjäder, fågelillustration av Tjäder, fågelkonst av Tjäder.