Lommas kommunfågel

Skrattmås är en fågelmålning av Artmagenta
Skrattmås
Skrattmås (Larus ridibundus)har invandrat till Skandinavien under de senaste trehundra åren. I början av 1700-talet häckade inte skrattmåsen alls i Sverige.
Skrattmåsen är Lommas kommunfågel.
TAGGAR: Fågelmålning av skrattmås, fågelteckning av skrattmås, fågelsketch av skrattmås, fågelillustration av skrattmås, fågelkonst av skrattmås.