Landskronas kommunfågel

Gravand är en fågelmålning från Artmagentas svenska galleri om fåglar
Gravand
Gravanden (Tadorna tadorna) häckar merparten på våra sydliga kuster, både på ost- och västkusten, samt Öland och Gotland. På ostkusten är den vanligast från Uppland och söderut. I inlandet förekommer gravanden vid Vänern, Vättern och i Skåne.
Gravanden är Landskronas kommunfågel.


TAGGAR: Fågelmålning av gravand, fågelteckning av gravand, fågelsketch av gravand, fågelillustration av gravand, fågelkonst av gravand.