Tjäder

Tjäder är en fågelmålning av Artmagenta.
Tjäder
I Sverige finns tjädern (Tetrao urogallus) i alla större barrskogar från norra Skåne upp till barrskogsgränsen i de lappländska fjällen. Tjädern är den största vilda hönsfågeln i Sverige.
Tjädern är Perstorps kommunfågel.TAGGAR: Fågelmålning av tjäder, fågelteckning av tjäder, fågelsketch av tjäder, fågelillustration av tjäder, fågelkonst av tjäder.