En större hackspett

Större hackspett är en fågelmålning av Artmagenta
Större hackspett
Större hackspett (Dendrocopos major) lever främst i löv- och blandskog, ibland även barrskog, från Skåne till Lappland. Längst i norr är den mindre vanlig eller sällsynt.


TAGGAR: Fågelmålning av större hackspett, fågelteckning av större hackspett, fågelsketch av större hackspett, fågelillustration av större hackspett, fågelkonst av större hackspett.